geopas mapa

Víte, co je to věcné břemeno reálné?

Téma věcných břemen je doslova nekonečné. V žádném případě by se na ně nemělo zapomínat. To platí dvojnásob, pokud zrovna sháníte vhodnou nemovitost. Kromě lokality, inženýrských sítí a podobných věcí byste se měli zajímat i o věcná břemena. Ta totiž hrají poměrně zásadní roli.

Věcné břemeno reálné

Jedním z takových břemen je reálné břemeno, které hovoří celkem jasně. Vlastník dané nemovitosti musí něco aktivně vykonávat nebo dávat. Typickým příkladem je obhospodařování ovocného sadu, z něhož je zapotřebí odevzdávat část danému člověku. A podobných modelových situací může existovat více.

Je pravdou, že věcné břemeno reálné není tak časné jako věcné břemeno služebnosti. Není ale radno na něj zapomínat. Reálné břemeno se může týkat například povinnosti starat se o prarodiče. Jeho platnost pak končí jejich úmrtím. Pokud tedy přijdete k nemovitosti s reálným břemenem, je potřeba počítat s jistou povinností.

Věcné břemeno služebnosti

V rámci komplexnosti prezentovaných informací nesmíme zapomínat ani na druhé a mnohem častější věcné břemeno služebnosti. To se může týkat nejenom pozemků, ale také osobní služebnosti. Je to například užívací právo, služebnost pobytu a požívací právo. V rámci pozemkové služebnosti lze jmenovat služebnost inženýrských sítí, právo na vodu, rozlivu i svod dešťové vody. Možností je v tomto směru více než dost.

Jestliže se chcete o věcných břemenech dozvědět co možná nejvíce přínosných informací, navštivte internetový portál GeoPas.cz. Jde o rozšířenou nadstavbu katastru nemovitostí, kde lze informace nejenom čerpat, ale také vyhledávat. GeoPas vám bude nápomocen při hledání stavebních parcel, pozemků a objektů. Ať už v tomto směru hledáte cokoliv, vždy přihlížejte k věcnému břemenu, které představuje jednu z hodně důležitých informací. Ve výsledku může věcné břemeno ovlivnit i cenu nemovitosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.